products

продукти

  • Hydrogen Fuel Cell (Electrochemical cell)

    Водородна горивна клетка (електрохимична клетка)

    Горивна клетка е електрохимична клетка, която преобразува химическата енергия на гориво (често водород) и окислител (често кислород) в електричество чрез двойка редокс реакции. Горивните клетки се различават от повечето батерии, тъй като изискват непрекъснат източник на гориво и кислород (обикновено от въздух), за да поддържат химическата реакция, докато в батерията химическата енергия обикновено идва от метали и техните йони или оксиди, които обикновено вече присъстват в батерия, с изключение на проточни батерии. Горивните клетки могат да произвеждат електричество непрекъснато, докато се доставят гориво и кислород.