products

продукти

  • Hydrogen bicycle (Fuel Cell Bikes)

    Водороден велосипед (велосипеди с горивни клетки)

    велосипедите с горивни клетки предлагат значителни предимства пред велосипедите с електрически батерии както по обхват, така и по отношение на зареждане с гориво. Докато батериите обикновено се зареждат за няколко часа, водородните бутилки могат да се напълнят за по -малко от 2 минути.